คชจ คืออะไรคะ

คชจ คืออะไรคะ

คชจ คืออะไรคะ

คชจ ย่อมาจาก "ค่าใช้จ่าย" เป็นคำศัพท์ทางบัญชีและภาษีที่ใช้เพื่ออธิบายถึงมูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อทำกิจกรรมใด ๆ โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต

ความหมายของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในทางบัญชี หมายถึง มูลค่าเงินที่กิจการจ่ายออกไปเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งรวมถึงค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีอากร ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าเช่า ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในทางภาษี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายออกไปเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่กฎหมายกำหนดให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

Table of Contents

ประเภทของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 • ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระยะยาว
 • ค่าใช้จ่ายตามความสามารถในการควบคุม เช่น ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้

การบันทึกค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถือเป็นรายการทางบัญชีที่ต้องบันทึกบัญชี ซึ่งจะบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีเจ้าหนี้ตามประเภทของค่าใช้จ่าย โดยเมื่อกิจการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการไปแล้ว จะต้องบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิน และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ความสำคัญของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายมีความสำคัญต่อกิจการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของกิจการ โดยหากกิจการมีค่าใช้จ่ายสูง กำไรสุทธิก็จะต่ำ และในทางกลับกัน หากกิจการมีค่าใช้จ่ายต่ำ กำไรสุทธิก็จะสูง

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

 • ค่าวัตถุดิบ
 • ค่าแรงงาน
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าภาษีอากร
 • ค่าประกันภัย
 • ค่าขนส่ง
 • ค่าเช่า
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ค่าดอกเบี้ย
 • ค่าเสื่อมราคา

ไซโลคำหลัก

คชจ ค่าใช้จ่าย บัญชี ภาษี ประเภทของค่าใช้จ่าย การบันทึกค่าใช้จ่าย ความสำคัญของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

สรุป

คชจ ย่อมาจาก "ค่าใช้จ่าย" เป็นคำศัพท์ทางบัญชีและภาษีที่ใช้เพื่ออธิบายถึงมูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อทำกิจกรรมใด ๆ โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต ค่าใช้จ่ายมีความสำคัญต่อกิจการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของกิจการ

Webหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าบริษัท BIG4 จากข่าวที่ EARTH ถูก กลต สั่งให้ทำ special audit เป็นกรณีพิเศษ โดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็น BIG4 เท่านั้น BIG4 คือใคร? WebUsed by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search. Webคู่กรรม – Wikiwand … คู่กรรม Webประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0. แบบฟอร์ม 2. แบบฟอร์ม 3-4. แบบฟอร์ม 5. แบบฟอร์ม 6. 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 … Webคอนโดประเภทการันตีค่าเช่า เช่น 6,7%ต่อปี คอนโดแบบนี้ ส่วนใหญ่ เขาจะบวกราคาเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ เท่ากับว่าเขาเอาราคาที่บวกนี้ มาทยอยคืน … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

See also  Hrm และ Hrd คือ อะไร

ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.bangkokbiznews.com

การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม – BCG

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.bcg.in.th

ยันต์เกราะเพชร | พลังจิต | รอยสักเรขาคณิต, รอยสักแบบดั้งเดิม, ตำราเรียน

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.pinterest.com.au

จ่ะ จ๊ะ จร้า ใช้ยังไงครับ? | Dek-D.com

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.dek-d.com

ค่าใช้จ่ายไหน เป็น หรือ ไม่เป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษี ? | getInvoice e-tax

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.getinvoice.net

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.iliketax.com

ผักแขนงคือยอดอ่อนของผักชนิดใด ? กะหล่ำปลี – คะน้า | เกมกระชากล้าน

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.youtube.com

ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษีคืออะไร – PEAK Blog

คชจ คืออะไรคะ

Source: blog.peakaccount.com

ดูยังไงในแชทว่า ใช้ คะ ค่ะ ถูกต้องครับ? เพราะทุกวันนี้ยังเห็นนะค่ะอยู่

คชจ คืออะไรคะ

Source: pantip.com

การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ – YouTube

คชจ คืออะไรคะ

Source: www.youtube.com

คชจ คืออะไรคะ, สคช.เปิด 7 ช่องทางออนไลน์ช่วยเหลือประชาชน : สถานีร้องเรียน (6 ม.ค. 64), 2.93 MB, 02:08, 3,421, Thai PBS, 2021-01-06T10:03:22.000000Z, 9, ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง, www.bangkokbiznews.com, 3333 x 3333, jpeg, , 10, %e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%88-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b0

คชจ คืออะไรคะ. Webควช คืออะไรคะ? ชีวิตวัยรุ่น. มีใครรู้ความหมายของคำนี้ไม่คะ พอดีอยากรู้มันคืออะไร. 0. 0. สมาชิกหมายเลข 3680990. Webความหมายจาก พจนานุกรม แปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร. คะ. ว. คำต่อท้ายแสดงความสุภาพของสตรี. (อ่านต่อ…) คะ คืออะไร คะ แปลว่าอะไร คะ มี … Webชจกชป คืออะไรคะ. TRINITY (นักร้องนักดนตรี) Twitter จักริน กังวานเกียรติชัย (แจ็คกี้) ศิวกร อดุลสุทธิกุล (ปอร์เช่) 9×9 (ไนน์ บาย นาย) เห็นในทวิ …

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (สคช.) เปิด 7 ช่องทางให้บริการกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง thaipbs.or.th/People

——————————————————-

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : thaipbs.or.th
Facebook : fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : twitter.com/ThaiPBS
Instagram : instagram.com/ThaiPBS
LINE : thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : youtube.com/ThaiPBS

ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง

Webประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0. แบบฟอร์ม 2. แบบฟอร์ม 3-4. แบบฟอร์ม 5. แบบฟอร์ม 6. 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 … Webคอนโดประเภทการันตีค่าเช่า เช่น 6,7%ต่อปี คอนโดแบบนี้ ส่วนใหญ่ เขาจะบวกราคาเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ เท่ากับว่าเขาเอาราคาที่บวกนี้ มาทยอยคืน … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

สคช.เปิด 7 ช่องทางออนไลน์ช่วยเหลือประชาชน : สถานีร้องเรียน (6 ม.ค. 64)

สคช.เปิด 7 ช่องทางออนไลน์ช่วยเหลือประชาชน : สถานีร้องเรียน (6 ม.ค. 64)

Source: Youtube.com

รายงานภารกิจ ! สคทช.มอบที่ดินทำกินให้ประชาชน ขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต

รายงานภารกิจ ! สคทช.มอบที่ดินทำกินให้ประชาชน ขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต

Source: Youtube.com

เธ„เธฅเธดเธ›_เน‚เธ†เธฉเธเธฒเธซเธฅเธญเธเน„เธŸเธ„เธฃเธฑเธš.flv

เธ„เธฅเธดเธ›_เน‚เธ†เธฉเธเธฒเธซเธฅเธญเธเน„เธŸเธ„เธฃเธฑเธš.flv

Source: Youtube.com

จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ญาติพี่น้อง ต้องทำยังไง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ | Koy My Property Pro

จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ญาติพี่น้อง ต้องทำยังไง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ | Koy My Property Pro

Source: Youtube.com

See also  Kombucha คือ อะไร

ลูกเกือบขิตแล้ว🤣🤣

ลูกเกือบขิตแล้ว🤣🤣

Source: Youtube.com

เอกสารสิทธิ์​ ค.ท.ช.​คืออะไรจานวา#jarnwarr​

เอกสารสิทธิ์​ ค.ท.ช.​คืออะไรจานวา#jarnwarr​

Source: Youtube.com

ค่าโอนที่สำนักงานที่ดิน|Meesara by Nong

ค่าโอนที่สำนักงานที่ดิน|Meesara by Nong

Source: Youtube.com

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง ที่ไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง ที่ไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

Source: Youtube.com

สรุปจบในคลิปเดียว ค่าโอนที่ดิน ค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านกรมที่ดิน | Guru Living

สรุปจบในคลิปเดียว ค่าโอนที่ดิน ค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านกรมที่ดิน | Guru Living

Source: Youtube.com

Top5 เพลงของ IVE ที่ทุกคนชอบที่สุดคือเพลงอะไรคะ – Pantip

3 hours ago · Top5 เพลงของ IVE ที่ทุกคนชอบที่สุดคือเพลงอะไรคะ. , 2561 ก็ได้ แต่คาดการณ์ก็คือคาดการณ์อยู่ดีนั่นแหละ ถ้ามันจบกลางปีหน้าจริง เราคง …

คช คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …

ความหมายจาก พจนานุกรม แปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร. คช. [คด-ชะ], คช า (มค. คช) น. ช้าง, ช้างพลาย. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ,

คช คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …

ความหมายจาก พจนานุกรม แปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร. คช. [คด-ชะ], คช า (มค. คช) น. ช้าง, ช้างพลาย. (อ่านต่อ,) คช คืออะไร คช แปลว่าอะไร คช มี …

บัฟคืออะไรคะ เรางง – Pantip

21 hours ago · คือเราอยากทราบความหมายของคำว่า “บัฟ”เพื่อนในที่นี้คืออะไร ใช่การทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ไหมหรือความหมายของคำๆนี้มันเป็นยังไงกันแน่ เพราะ ,

คชจ. – วิกิพจนานุกรม

คชจ. อักษรย่อของ ค่าใช้จ่าย. หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10:18. อนุญาตให้เผยแพร่ข้อความภายใต้ สัญญาอนุญาต ,

คช,คช- หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

24 Jan 2019 · คช,คช- หมายถึง [คดชะ-] (แบบ) น. ช้าง, ช้างพลาย. (ป., ส.).

คช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม …

คช. (n) elephant, Syn. ช้าง, ไอยรา, Example: เจ้าพระยาไชยานุภาพเป็นคชสารพาหนะของสมเด็จพระนเรศวร, Count Unit: เชือก. (n) methods …

ไขคำตอบ ปรุงเรือน คืออะไร หลัง พุดตาน ในละคร พรหมลิขิต สงสัย …

52 minutes ago · ปรุงเรือนก็คือปรุงเรือน สรุปแล้วคืออะไรแน่ ? สำหรับความหมายของคำว่า “ปรุงเรือน” นั้น ก่อนหน้านี้ทางเพจ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ,

ได้รับใบแจ้งหนี้ทรูต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงคะ – Pantip

11 hours ago · พอดีผมคิดมากจริงๆครับ 1คือผมไปชำระหนี้สงฆ์ แต่ผมไม่รู้จะเอาเงินไว้ที่ไหน ผมรู้แค่พระห้ามจับเงิน แต่เจตนาผมคิดจะเอาเงินไปชำระหนี้สงฆ์ ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *