การ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน

การ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน ค้นพบ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ การ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน แพลตฟอร์มของเราจะ นำเสนอ เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี การลาป่วยตามกฎหมายแรงงานได้ระบุไว้ว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ การ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน

การลาป่วยตามกฎหมายแรงงานได้ระบุไว้ว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี โดยการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนั้น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ โดยข้างต้นมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาป่วย การขอใบรับรองแพทย์ และคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการลาป่วยค่ะ
สำหรับการลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 กำหนดไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ” โดยให้ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี โดยการลาป่วยตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไปลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

หวังว่าคำตอบของเราจะช่วยได้ครับ 🙏

See also  สามารถ ทํา งาน เป็น ทีม ได้ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *