การ ปกครอง ของ อาณาจักร สุโขทัย

การ ปกครอง ของ อาณาจักร สุโขทัย ในวิดีโอ

ในประวัติศาสตร์ไทย อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจปกครองในช่วง พ.ศ. 1700-2117 โดยมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้ แต่ละของต้องมีคำไม่ต่ำกว่า 200 คำ และต้องมีอย่างน้อย 10 .
สำหรับการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย มีลักษณะเป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรหรือการปกครองคนในครอบครัว (Paternalism) โดยพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อหรือข้าราชการบริพารเปรียบเสมือนลูกหรือคนในครอบครัวทำการปกครองลดหลั่นกันไปตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกกับการดำเนินการปกครองแบบหัวเมืองขึ้น . หวังว่าจะช่วยได้ในการตอบข้อสงสัยของท่านได้ค่ะ

รับรู้ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การ ปกครอง ของ อาณาจักร สุโขทัย ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ ในประวัติศาสตร์ไทย อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจปกครองในช่วง พ.ศ. 1700-2117 หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  มา ร์ โค โปโล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *