การ เพิ่ม จํา น วน Dna ด้วย เทคนิค Pcr

เกี่ยวกับ การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR มีอยู่หลายในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ฟรี โดยจะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นเทคนิคสำหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยอาศัยหลักการ DNA Replication ซึ่งเป็นการสังเคราะห์สายดี เอ็น เอ สายใหม่ จาก ดีเอ็นเอต้นแบบในหลอดทดลองภายในระยะเวลาอันสั้นและได้ดีเอ็นเอสายใหม่เกิดขึ้นเป็นล้านเท่า . การทำ PCR จะใช้ Enzyme ชื่อ Taq Polymerase ซึ่งจะสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงถึง 72°C.

โดยการทำ PCR จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:
1. Denaturation: การแตกตัวของ DNA เพื่อให้สามารถผูก Primer ได้
2. Annealing: Primer จะผูกกับ DNA template
3. Extension: Taq Polymerase จะสร้างสาย DNA ใหม่โดยใช้ DNA template เป็นต้นแบบ

หลังจากขั้นตอน PCR เสร็จแล้วจะได้ DNA ที่มีปริมาณมากขึ้น.

: [Polymerase Chain Reaction (PCR) Technique – MTC](http://www.mtc.or.th/pdf_que/pdf1_14.pdf)
: [การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)](https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/techniques_in_molecular_biology/07.html)
: [ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส – วิกิพีเดีย](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA)

สำรวจ ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด การ เพิ่ม จํา น วน Dna ด้วย เทคนิค Pcr แตกต่าง บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เกี่ยวกับ การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR มีอยู่หลายในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ฟรีความรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง การ เพิ่ม จํา น วน Dna ด้วย เทคนิค Pcr

See also  ลักษณะ ภูมิ อากาศ และ พืช พรรณ ธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *