การ อภิปราย มี ลักษณะ อย่างไร

การ อภิปราย มี ลักษณะ อย่างไร ในวิดีโอ

การอภิปรายมีลักษณะคล้ายการสนทนา แต่การอภิปรายแตกต่างกับการสนทนาในลักษณะสำคัญ คือ การอภิปรายมีความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแน่นอน เช่น การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

: kr.ac.th. (n.d.). การอภิปราย – kr.ac.th. Retrieved August 8, 2023, from http://www.kr.ac.th/el/02/sanan_p/06.html
: Dek-D.com. (n.d.). การอภิปราย | Dek-D.com. Retrieved August 8, 2023, from https://www.dek-d.com/board/knowledge/1883359/

ขอให้สนุกกับการเขียนค่ะ 🤗
การอภิปรายหมายถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยละเอียด โดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม . หวังว่าคำตอบของฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจได้และถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาบอกฉันนะคะ

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การ อภิปราย มี ลักษณะ อย่างไร ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ การอภิปรายมีลักษณะคล้ายการสนทนา แต่การอภิปรายแตกต่างกับการสนทนาในลักษณะสำคัญ คือ หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 พร้อม เฉลย เรื่อง คลื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *