การใช้ Is Am Are

การใช้ Is Am Are เป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานของภาษาอังกฤษ โดย Is Am Are เป็นกริยาช่วยที่ใช้เพื่อแสดงสภาพของประธานในปัจจุบัน โดยมีคำว่า Is ใช้กับประธานเพียงตัวเดียว (Singular) เช่น He, She, It และคำกริยาที่ลงตัวกับ Is คือ is และมีคำว่า Am ใช้กับประธานที่เป็นตัวเอง (I) และคำกริยาที่ลงตัวกับ Am คือ am และมีคำว่า Are ใช้กับประธานที่เป็นหลายตัว (Plural) เช่น They, We, You และคำกริยาที่ลงตัวกับ Are คือ are .

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Is Am Are สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

: [Verb to be คืออะไร? หลักการใช้ is am are was were](https://www.engdownunder.com/verb-to-be/)
: [หลักการใช้ Verb to be (is, am, are) ในรูปประโยค บอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=rnL7–WeD6U)
: [Is / am / are ใช้อย่างไร | ShortEng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา](https://www.shorteng.com/is-am-are-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/)
สำหรับการใช้ Is Am Are ในภาษาอังกฤษ มีหลักการใช้งานที่เหมือนกัน โดย Is ใช้กับกริยาที่เป็นคนเดียว เช่น He is a teacher. Am ใช้กับกริยาที่เป็นบุคคลที่ 1 เอง เช่น I am a student. Are ใช้กับกริยาที่เป็นบุคคลที่ 2 หรือ 3 เช่น You are a doctor. They are students.

🙏

วิดีโอ การใช้ Is Am Are

การใช้ Is Am Are รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร การใช้ Is Am Are เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน เรียนรู้ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Is Am Are เป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานของภาษาอังกฤษ โดย Is Am Are ค้นพบวิธีที่จะ พัฒนาทักษะ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  Powerpoint สังคมศึกษา ม 2 อ จ ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *