การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร

การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร ในวิดีโอ

การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร เป็นกิจกรรมสันทนาการที่มีมาอย่างยาวนานในอดีต โดยเป็นเกมการละเล่นที่เล่นกันในหมู่เด็กๆ ในละแวกบ้านเรือนเดียวกัน แต่ปัจจุบันนี้มีบางการละเล่นไทยที่บรรจุอยู่ในวิชาพลศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการละเล่น 4 ภาค และได้จัดเป็นการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน เพื่อเสริมความสามัคคีให้กับเด็กๆ ในชั้นเรียน

ตามที่คุณต้องการคือ การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร ซึ่งไม่ได้พบบล็อกที่ต้องการจากการค้นหาของผมค่ะ แต่ผมพบอื่นๆ เกี่ยวกับการละเล่นไทย เช่น 12 การละเล่นไทย , รีรีข้าวสาร , ทำความรู้จักกับวิธีการเล่น รีรีข้าวสาร เป็นต้น

หวังว่าข้อมูลจะช่วยได้ค่ะ
การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน เพื่อฝึกหัดความว่องไวของผู้ที่เป็นซุ้มประตูและผู้อยู่ท้ายแถว . การเล่นนี้จะมีผู้เล่นสองคนยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือกันเป็นรูปซุ้ม 2 ส่วนผู้อื่นเกาะเอวต่อ ๆ กันตามลำดับ. หัวแถวจะพาลอดใต้ซุ้มมือพร้อมกับร้องบทร้องประกอบการเล่น. เมื่อร้องถึงประโยคที่ว่า “คอยพานคนข้างหลังไว้” ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้ ซึ่งคนสุดท้ายจะถูกคัดออกไปจากแถว แล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ทำเช่นนั้นจนหมดคน .

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร เป็นกิจกรรมสันทนาการที่มีมาอย่างยาวนานในอดีต แตกต่าง ที่คุณสนใจ

See also  แบบ ทดสอบ สอบ เข้า ม 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *