แมลง เม่า คือ ปลวก ใช่ ไหม

แมลง เม่า คือ ปลวก ใช่ ไหม ในวิดีโอ

แมลงเม่าคือปลวกในระยะสืบพันธุ์ โดยตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ยังไม่มีปีกหรืออวัยวะสืบพันธุ์ วงจรชีวิตของปลวกเริ่มจากไข่ที่ฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อน และตัวอ่อนนี้สามารถเจริญเป็นสามวรรณะ คือ วรรณะปลวกงาน วรรณะปลวกทหาร และวรรณะสืบพันธุ์

ขอบคุณที่ให้โอกาสให้ ช่วยเหลือค่ะ 🙏

: [National Geographic Thailand](https://ngthai.com/wildlife/27794/winged_termite/).
แมลงเม่าคือปลวกวรรณะสืบพันธุ์รองที่อยู่ในรังปลวกอยู่แล้ว ในช่วงแรกนี้ปลวกวรรณะสืบพันธุ์รองจะยังไม่เป็นแมลงเม่า ปลวกพวกนี้อยู่ในรังอยู่แล้วและมีหน้าที่คอยเป็นพ่อแม่รังเมื่อพ่อหรือแม่รังปัจุบันตายไป และเมื่อรังปลวกมีอายุมากขึ้นประมาณ 3-5 ปี หรือรังปลวกเริ่มคับแคบจากขนาดที่ใหญ่ขึ้น แม่รัง (นางพญาปลวก) จะผลิตปลวกวรรณะสืบพันธุ์รองออกมาจำนวนมากและยอมให้ปลวกพวกนี้มีปีกมีตาและมีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์และให้บินออกจากรังในวันที่เหมาะสมเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ .

ค้นพบ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น แมลง เม่า คือ ปลวก ใช่ ไหม ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ แมลงเม่าคือปลวกในระยะสืบพันธุ์ โดยตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ยังไม่มีปีกหรืออวัยวะสืบพันธุ์ แตกต่าง ที่คุณสนใจ

See also  อังกฤษ สอบ เข้า ม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *