เทคโนโลยี การ สื่อสาร มี อะไร บ้าง

เกี่ยวกับ เทคโนโลยี การ สื่อสาร มี อะไร บ้าง จะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

ข้อมูลพื้นฐานของการสื่อสารได้แก่ผู้ส่ง, ผู้รับ, ข้อมูลข่าวสาร, ตัวกลางและข้อตกลงร่วมกัน (Protocol) .

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล เช่น การพูดคุยสื่อสารกันระหว่างบุคคล, การแชท, การใช้โปรแกรมแชทที่สามารถส่งรูปภาพและวิดีโอได้ .

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์คำถามของคุณได้ค่ะ
เทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึง การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีการสื่อสารมีหลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อีเมล แชท และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ .

ข้อมูลจากเว็บไซต์ VLEARN กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึงการนำ​วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ (ข้อมูล) ผ่านการการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกันทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น.

: [Wikipedia](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
: [VLEARN](https://www.vlearn.world/education/view/139/ict-definition)

เข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด เทคโนโลยี การ สื่อสาร มี อะไร บ้าง หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี การ สื่อสาร มี อะไร บ้าง จะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .ค้นพบใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี การ สื่อสาร มี อะไร บ้าง

See also  ตาราง ทดสอบ สมรรถภาพ ทาง กาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *