วา ส โก ดา มา กา

วา ส โก ดา มา กา ในวิดีโอ

วา ส โก ดา มา กา (Vasco da Gama) เป็นนักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกส ที่เดินทางไปยังอินเดียในปีพ.ศ.2040-2042 โดยแล่นเรือตรงจากกรุงลิสบอนไปถึงชายฝั่งมะละบาร์ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย โดยแล่นเรืออ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาซึ่งบาร์ตูลูเมวดีอัช (Bartolomeu Dias) เป็นผู้ค้นพบเมื่อ พ.ศ.2031 .

ขอบคุณที่ให้โอกาส ช่วยค่ะ 🙏

: [วาสโก ดา กามา – FootyStats](https://footystats.org/th/clubs/cr-vasco-da-gama-625)
: [วาสโก ดา กามา – Wikipedia](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B9_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2)
: [วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama) นักสำรวจ](https://www.baanjomyut.com/library/bigm/big07/06.html).
วา ส โก ดา (Vasco da Gama) เป็นนักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกสที่เกิดในปี พ.ศ. 2003-2068 และได้ค้นพบเส้นทางการเดินเรือจากยุโรปสู่อินเดียในช่วงปี พ.ศ. 2040-2042 โดยแล่นเรือตรงจากกรุงลิสบอนไปถึงชายฝั่งมะละบาร์ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียโดยแล่นเรืออ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาซึ่งบาร์ตูลูเมวดีอัช (Bartolomeu Dias) เป็นผู้ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2031 .

: [วัชกู ดา กามา – วิกิพีเดีย](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B9_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2)
: [วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama) นักสำรวจ](https://www.baanjomyut.com/library/bigm/big07/06.html).

รับรู้ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น วา ส โก ดา มา กา ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ วา ส โก ดา มา กา (Vasco da Gama) เป็นนักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกส หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  ผู้ชาย ชอบ มอง ส่วน ไหน ของ ผู้หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *