ประโยค Past Perfect Continuous Tense

ประโยค Past Perfect Continuous Tense รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ ประโยค Past Perfect Continuous Tense แพลตฟอร์มของเราจะ นำเสนอ เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี สำหรับเกี่ยวกับ ประโยค Past Perfect Continuous Tense ฉบับภาษาไทย สามารถอ่านได้จากหลายแหล่งค่ะ เช่น ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ ประโยค Past Perfect Continuous Tense

สำหรับเกี่ยวกับ ประโยค Past Perfect Continuous Tense ฉบับภาษาไทย สามารถอ่านได้จากหลายแหล่งค่ะ เช่น โดยจะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 ค่ะ
คำว่า Past Perfect Continuous Tense หมายถึง กริยาช่วงอดีตที่เรียกว่า Perfect Continuous Tense ที่ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เริ่มขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาอื่นๆ ในอดีต โดยมักใช้กับกริยาที่เป็น -ing เช่น I had been studying English for 2 years before I moved to the US. หรือ She had been working at the company for 5 years before she got promoted. คำว่า Past Perfect Continuous Tense มีโครงสร้างคือ S + had + been + V-ing โดย S คือ Subject (ผู้กระทำ) , had (กริยาช่วย) , been (กริยาช่วย) , V-ing (กริยา ing) เช่น I had been studying English for 2 years before I moved to the US. = ผมได้เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 2 ปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา

See also  เรียงความ ประวัติ ส่วนตัว ขอ ทุน การ ศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *