นม ส เต อริ ไร ซ์

นม ส เต อริ ไร ซ์ รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ นม ส เต อริ ไร ซ์ แพลตฟอร์มของเราจะ สร้าง เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี สำหรับเกี่ยวกับ นม ส เต อริ ไร ซ์ ที่คุณต้องการ เราได้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ trueplookpanya.com ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ นม ส เต อริ ไร ซ์

สำหรับเกี่ยวกับ นม ส เต อริ ไร ซ์ ที่คุณต้องการ เราได้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ trueplookpanya.com และพบว่านักเขียนได้เขียนเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษานมในหลายๆ รูปแบบ เช่น พาสเจอไรซ์ (Pasteurization) สเตอริไลซ์ (Sterilization) และยูเอชที (UHT) โดยแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

ถ้ากระบวนการเก็บรักษานมในหลายๆ รูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลจากหลายๆ เว็บไซต์และหนังสือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมค่ะ

: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/89020/-scibio-sci-
: https://theprincipia.co/milk/
: https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php?/BKN_FRPD/search_detail/result/367727
: https://www.gang.com/m/viewdiary.php?id=coffeetalk&month=10-2008&date=04&group=1&g=14.
นมสเตอริไรซ์ (Sterilized milk) หรือที่เรียกว่านมสะอาด นั้นเป็นนมที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ (Sterilization) ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งการเน่าเสียจากเอนไซม์ของจุลินทรีย์ . นมสามารถผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ได้หลายวิธี เช่น การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-40 นาที หรือกระบวนการใช้ความร้อนสูงถึง 135-145 องศาเซลเซียส เพียง 2-4 วินาที .

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและถูกต้อง .

See also  ข้อสอบ ภาษา ไทย ป 6 ชุด ที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *