การ เรียง ลํา ดับ Adjective

การเรียงลำดับ Adjective ในภาษาอังกฤษนั้นมีลำดับที่เป็นที่ยอมรับกันไปแล้ว โดยมีลำดับดังนี้ค่ะ :

1. คำบอกความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) เช่น my, your, our, their, his, her, its
2. คำบอกจำนวน (Number Adjective) เช่น one, two, three
3. คุณภาพ / คุณสมบัติ (Quality Adjective) เช่น easy, cute, hot, rich
4. ขนาด / ความยาว (Size Adjective) เช่น high, short, fat, slim
5. รูปทรง (Shape Adjective) เช่น square, Cone, oval
6. อายุ (Age Adjective) เช่น young, old
7. สี (Color Adjective) เช่น black, blue, red
8. สัญชาติ (Nationality Adjective) เช่น Thai, British, Italian
9. วัสดุ / แหล่งที่มา (Material Adjective) เช่น paper, cotton, plastic
10. คำบอกคุณสมบัติของคำนาม (Noun Modifier Adjective)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ได้ค่ะ 🙏

: [Adjective Order](https://grammarlearn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%9a-%e0%b9%80/).
: [Word Order of Adjectives](https://auathailand.org/word-order-of-adjectives/).
: [การเรียงลำดับ adjective](https://www.tonamorn.com/english/grammar/adjectives-order/).
การเรียงลำดับ Adjective ในภาษาอังกฤษมีลำดับเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม โดยมีลำดับดังนี้ค่ะ :

1. คำบอกคุณสมบัติของคนหรือสิ่งของ (Opinion) เช่น beautiful, ugly, delicious
2. ขนาด (Size) เช่น big, small, tiny
3. อายุ (Age) เช่น new, old, young
4. สี (Color) เช่น red, blue, green
5. รูปร่าง (Shape) เช่น round, square, rectangular
6. สถานที่ (Origin) เช่น Thai, American, Chinese
7. วัสดุ (Material) เช่น wooden, plastic, metal

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์คำถามของคุณได้ค่ะ 🙏

วิดีโอ การ เรียง ลํา ดับ Adjective

การ เรียง ลํา ดับ Adjective ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร การ เรียง ลํา ดับ Adjective เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียงลำดับ Adjective ในภาษาอังกฤษนั้นมีลำดับที่เป็นที่ยอมรับกันไปแล้ว โดยมีลำดับดังนี้ค่ะ : 1. ค้นพบวิธีที่จะ พัฒนาทักษะ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  นวัตกรรม ทางการ ศึกษา มี อะไร บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *