การ เขียน เศษส่วน ให้ อยู่ ใน รูป ทศนิยม

การ เขียน เศษส่วน ให้ อยู่ ใน รูป ทศนิยม ในวิดีโอ

การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10, 100 หรือ 1,000 และเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ใช่ตัวประกอบของ10, 100 หรือ 1,000 .

โดยการแปลงเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10, 100 หรือ 1,000 เป็นทศนิยมจะต้องหารตัวเลขด้วยตัวเลขที่ต้องการแปลง เช่น เศษส่วน 3/10 = 0.3.

สำหรับกรณีที่เศษส่วนไม่ใช่ตัวประกอบของ10, 100 หรือ 1,000 เราจะต้องแปลงเป็นทศนิยมโดยการหารตัวเลขด้วยตัวเลขที่ต้องการแปลงแล้วคูณด้วยตัวเลขที่ได้จากการหาร.

หากคุณต้องการเพิ่มเติมหรือมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คุณสามารถถามได้เลยค่ะ
การเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมโดยละเอียดจะต้องแปลงเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 หรือ 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง . ตัวอย่างเช่น ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้โดยเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง.

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การ เขียน เศษส่วน ให้ อยู่ ใน รูป ทศนิยม ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  การ เรียง ลํา ดับ Adjective

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *