หลักการใช้ Is Am Are

ในการใช้ Is Am Are ในภาษาอังกฤษนั้น มีหลักการที่เรียกว่า Verb to be ซึ่งเป็นคำกริยาช่วยที่ใช้เพื่อแสดงสภาพหรือคุณสมบัติของประธานที่กำลังถูกพูดถึง เช่น I am happy ฉันมีความสุข โดย am ใช้บอกสภาวะของตัวฉันว่ากำลังมีความสุข

หลักการใช้ Is Am Are นั้นจะต้องตรงกับประธานที่ใช้ โดย I จะใช้ am, You, We, They จะใช้ are, He, She, It จะใช้ is

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ที่นี่ผมได้เตรียมเกี่ยวกับหลักการใช้ Is Am Are และ Verb to be ไว้อย่างละเอียดๆ เพื่อคุณค่ะ
คำว่า Is Am Are เป็นคำกริยาช่วยภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อแสดงสภาพหรือคุณสมบัติของประธานที่กำลังถูกพูดถึง โดยใช้ Is กับประธานเอกพจน์ (He, She, It) Am กับประธานบุคคลที่หนึ่ง (I) และ Are กับประธานพหูพจน์ (They, We) โดยเมื่อใช้กับประโยคแบบกริยาต่อเนื่อง (Continuous Tense) จะต้องเติม V.ing ตามหลัง Is Am Are ด้วย เช่น I am eating. You are studying. They are playing. เมื่อใช้กับประโยคแบบกริยาไม่ต่อเนื่อง (Simple Tense) ไม่จำเป็นต้องเติม V.ing แต่ต้องตามด้วย Subject Complement/Object หรือกรรม เช่น She is a doctor. He is not feeling well today. They are not interested in the proposal.

วิดีโอ หลักการใช้ Is Am Are

หลักการใช้ Is Am Are เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร หลักการใช้ Is Am Are เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน สำรวจ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้ Is Am Are ในภาษาอังกฤษนั้น มีหลักการที่เรียกว่า Verb to be ค้นพบวิธีที่จะ พัฒนาทักษะ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ความ หมาย ของ โครง งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *