การ เติม S Es ที่ คํา กริยา

การ เติม S Es ที่ คํา กริยา ในวิดีโอ

การเติม s/es ที่คำกริยาในภาษาอังกฤษนั้น มีหลักการทั้งหมด 5 ข้อดังนี้ :
1. คำกริยาส่วนใหญ่ให้เติม s ต่อท้ายได้เลย เช่น come → comes, drink → drinks, eat → eats, run → runs, write → writes
2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ch, ss, sh, x หรือ zz ให้เติม es เช่น watch → watches, kiss → kisses, wash → washes, fix → fixes, buzz → buzzes
3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es เช่น go → goes
4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es เช่น cry → cries, fly → flies, hurry → hurries
5. คำกริยาบางคำจะมีรูปเอกพจน์เฉพาะ เช่น be → is/are/am

โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10

ขอบคุณสำหรับการสอบถามค่ะ 🙏
การเติม s และ es หลังคำกริยาใน present simple tense ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคค่ะ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ คำกริยาจะต้องเติม s/es ท้ายคำกริยา เช่น eats, walks, goes แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ คำกริยาจะไม่ต้องเติม s/es ท้ายคำกริยา เช่น eat, walk, go .

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การ เติม S Es ที่ คํา กริยา ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ การเติม s/es ที่คำกริยาในภาษาอังกฤษนั้น มีหลักการทั้งหมด 5 ข้อดังนี้ : 1. คำกริยาส่วนใหญ่ให้เติม s แตกต่าง ที่คุณสนใจ

See also  หน้าที่ พลเมือง ม 4 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *